Logo

Verwijzers

Huisartsen kunnen verwijzen naar Denk basis-GGZ. Voor de verwijzing naar Denk dient er sprake te zijn van een (vermoeden) van een psychiatrische stoornis. Op basis van de 5 verwijscriteria opgesteld, in opdracht van het ministerie van VWS wordt bepaald of de cliënt begeleid wordt door de huisarts / POH-GGZ, behandeld wordt binnen de generalistische basis-GGZ of de specialistische GGZ.

Vanaf 1 januari 2014 biedt Denk voor mensen vanaf 18 jaar zorg binnen de basis-GGZ. Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen met een laag risico of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgvraag bepaalt welke vorm van zorg mensen nodig hebben. Binnen de basis-GGZ kan Denk een kort, middel, intensief of chronisch zorgtraject inzetten. Daarbinnen is ruimte voor verschillende behandelcomponenten zoals diagnostiek, eHealth en consultatie van een specialist.

We zijn hierbij een gesprekspartner voor professionals. Ook wordt mensen al op de website informatie verstrekt en de mogelijkheid geboden zelf aan de slag te gaan. Als dit onvoldoende is, kan met verwijzing van de huisarts iemand zich aanmelden. Tijdens de intake wordt scherp ingezet op probleemverheldering en normalisering waar mogelijk.

Een traject bij Denk kan bestaan uit behandeling in groepen of individueel. Daarnaast biedt Denk deze behandelingen in combinatie met online behandelmodules. Hierbij is eigen inzet van cliënten van belang. Vanaf 2014 zullen o.a. angst- en stemmingsstoornissen, trauma’s, persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en somatoforme stoornissen, passend binnen de criteria van de basis-GGZ binnen Denk behandeld worden.

Meetinstrumenten

Binnen Denk meten we de effectiviteit op individueel niveau. Dat doen we inhoudelijk met OQ 45 en UCL metingen. We meten de ervaren kwaliteit van het persoonlijke leven met de Outcome Rating Scale (ORS). De ervaren kwaliteit van het behandelcontact wordt gemeten middels de Session Rating Scale (SRS). Het unieke van deze methoden is dat de feedback onmiddellijk in de behandeling in wordt gebracht. Beide monitorinstrumenten zijn ontwikkeld door de psychologen Duncan en Miller.

GGZ verwijshulp

De GGZ verwijshulp is een praktisch hulpmiddel voor verwijzers. Aan de hand van vijf criteria wordt u door het verwijsproces geloodst en krijgt u ondersteuning bij het maken van een juiste keuze voor een echelon. Met dit instrument kunt u een inschatting maken waar uw patiënt behandeld moet worden: in de huisartsenzorg, basis ggz of de specialistische ggz. De GGZ verwijshulp is ontwikkeld in samenwerking met eerstelijnspsychologen, huisartsen en praktijkondersteuners en is voor iedereen beschikbaar.

www.ggzverwijshulp.nl

Deel deze pagina