Logo

Over Denk

Denk biedt behandeling binnen de generalistische basis-GGZ. Wij bieden hulp aan mensen tussen de 18 en 75 jaar, met lichte en matig-ernstige psychische klachten.

Onze uitgangspunten

Denk hanteert een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • We helpen niet langer dan nodig is
  • Klachten verminderen door de gezonde kant te versterken
  • We geven u zo veel mogelijk zelf de touwtjes in handen

Onze werkwijze

Denk werkt op basis van drie stappen. Eerst gaan we na wat de klachten zijn en welke omstandigheden hierin een rol spelen. Daarna kijken we in hoeverre iemand zijn of haar klachten zelf kan oplossen. Deze website is een eerste hulpmiddel voor mensen om te ontdekken wat de klachten zijn en wat iemand hier zelf aan kan doen. Als iemand toch meer hulp kan gebruiken en zich aanmeldt, zoeken we naar een passend aanbod. Hierbij behoort, individuele behandeling, groepsbehandeling en online behandling tot de mogelijkheden.

Mocht behandeling bij Denk onvoldoende uitkomst bieden, dan kan doorverwezen worden naar de specialistische GGZ.

Om de effectiviteit van de behandeling te meten gebruiken wij verschillende vragenlijsten. We meten hierbij het effect van de behandelcontacten op het beloop van uw klachten. De vragenlijsten worden door de behandelaar met u besproken.

Behandeling binnen de basis-GGZ

Onze behandelingen vallen binnen de basis-GGZ. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier zorgtrajecten:

  • Kort
  • Middel
  • Intensief
  • Chronisch

Samen met de behandelaar wordt bepaald welk traject het beste bij uw klachten past. Uitgangspunt daarvoor zijn dezelfde criteria die gelden voor verwijzing naar de basis-GGZ. Het belangrijkste onderscheidend criterium voor de drie producten is de ernst van de problematiek: ‘kort’ bij lichte ernst, 'middel' bij matige ernst, 'intensief' bij ernstige klachten.

Het traject ‘chronisch’ is bedoeld voor mensen met langdurige problematiek. Vaak zal het gaan om cliënten, die eerder behandeld zijn in de specialistische GGZ.